Asansör Sektörü Hukuku

Özdilek hukuk bürosu, asansör sektörü hukuku alanında, sektörün önde gelen derneği Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) çatısı altında asansör sektörünün hukuki düzenlemelerine her platformda hukuki destek sağlamakta, uzun vadeli planlamaların ve politikaların belirlenmesinde görev almaktadır. Ayrıca Asansör Yönetmeliği, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve sair mevzuat kapsamında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktadır.

AYSAD ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde hazırlanan Çin Halk Cumhuriyeti Raporu daha sonra Av. Ali Osman Özdilek tarafından kitaplaştırılmış ve “Çin Halk Cumhuriyeti’nin DTÖ’ne Katılım Süreci Kapsamında Çin Malları ve Damping-Haksız Rekabet Düzenlemeleri” adı altında 2008 yılında yayınlanmıştır.

Yine AYSAD ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde sektörün tüm yönlerini kapsayan ayrıntılı bir kitap hazırlanmış ve bu kitap e-kitap olarak üyelere dağıtılmıştır.

AYSAD’ın Avrupa Asansör Sektörü Derneği ELA’ya katılım sürecinde aktif olarak rol alınmış, Sektörel Dernekler Federasyonu ve TÜRKONFED nezdindeki tüm faaliyetlere yine aktif olarak katılım sağlanmıştır.

Türkiye’de asansör kazalarının azaltılması ve kayıt dışı asansörlerle mücadele, piyasa gözetimi ve denetimi, asansörlerin etiketlenmesi gibi sektörün genelini ilgilendiren çeşitli konularda düzenlenen çeşitli etkinliklerde de AYSAD ile birlikte aktif olarak yer almaktadır.