Şirketler Hukuku

Özdilek Hukuk Bürosu şirketler hukuku alanında, Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketler hukuku alanında meydana gelen önemli değişikliklere uyum sürecinde şirketlere danışmanlık yapılması, genel kurulların ve yönetim kurullarının ve elektronik ortamda bu kurulların yapılması, genel kurul kararlarının iptali, şirket ortaklarının sorumluluk, rekabet yasağı davaları, şirketlerin kurulması ve joint venture’ların kurulması hizmetlerini vermektedir.