Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Özdilek Hukuk Bürosu, 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında ve ayrıca Avrupa Birliği’nin Veri Koruma Direktifi ve 2018 yılında yürürlüğe girmiş olan GDPR ile igili olarak şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına uyum süreci danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Özdilek Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreci çalışmaları kapsamında şirketlerin veri haritalarını çıkarıp, veri envanterlerini hazırlamakta, bu envanterin tasnifini yapıp ardından tüm iş süreçlerinde işlenen kişisel verilerin Kanuna, ikincil düzenlemelerine, Veri Koruma Kurulu’nun kararlarına ve yargı kararlarına uyumlu hale getirilmesi için gereken çalışmaları yapmakta ve önlemleri almaktadır.

Konunun teknik yönleri kapsamında konunun teknik uzmanlarıyla yakın bir çalışma gerçekleştirerek teknik çözümlerin de hukuki düzenlemelerle uyum içinde olmasını sağlamaktadır.