Sigorta ve Bireysel Emeklilik Hukuku

Özdilek hukuk bürosu, hayat sigortaları alanında rücu davaları ile konut kredileri kapsamında yapılan hayat sigortalarına dayalı davaların, gelir koruma sigortası davalarının takibi hizmeti ile bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibini, acente sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, acente alacaklarının takibi ve Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların eylem ve işlemleri ile ilgili dava ve sair işlerin takibi hizmetlerini vermektedir.