İcra ve İflas Hukuku

Özdilek hukuk bürosu, müvekkillerinin yurtiçindeki ve yurtdışında İsviçre, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa Birliği’ndeki ve Kanada’daki alacaklarının takibi hizmetleri ile iflas davalarının açılması, iflas erteleme davalarının açılması, açılan iflas davalarında borçlu şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve şirketlerin finansal yeniden yapılandırılması hizmetleri vermektedir.