İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku

Özdilek hukuk bürosu idare hukuku alanında özellikle, İmar Kanunu 18. madde uygulamaları, imar planları, kaçak yapılara ruhsat verilmesi, bedelsiz yola terk işlemleri gibi idarelerin gayrimenkuller ile ilgili idari eylem ve işlemlerinden kaynaklanan iptal ve tam yargı davalarında, vergi tarh ve tahakkukları ile vergi cezalarının iptali davalarında hizmet vermektedir.

Vergi Hukuku

Vergi planlaması, transfer fiyatlandırması hukuki ihtilafların çözümlenmesi ile diğer dolaylı vergi konuları da dahil olmak üzere vergilendirmenin zorluklarını anlamaktayız. Uluslararası vergi planlama yapılarını tasarlamak, hayata geçirmek ve savunmak için kapsamlı bilgiye ve köklü kaynaklara sahibiz.

Türkiye’de ulusal ve çok uluslu müvekkillere çift yönlü ve yüksek kalitede vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Transfer fiyatlandırmaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve varlık yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vergi faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen alanları kapsamaktadır:

  • Vergi planlaması ve yapılandırması
  • Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
  • Transfer fiyatlandırması
  • KDV ve diğer dolaylı vergiler
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Çalışanlara sağlanan haklar
  • Sigorta poliçeleri
  • Varlık yönetimi