Milletlerarası Tahkim

Özdilek Hukuk Bürosu, altyapı inşaatları veya sair inşaatlardan doğan uyuşmazlıklar, fikri ve sınai mülkiyet uyuşmazlıkları, yabancı yatırım, uluslararası ticaret, spor gibi alanlarda doğan uyuşmazlıkların çözümü için başta İsviçre hukuku olmak üzere bir yabancı ülke hukukunun yetkili kılındığı ve tahkime tabi olan konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.