Blog

Bit Scam Twitch
Günümüzde espor ve yayıncılık gibi kavramlar oldukça popüler olmaya başladı. Twitch.tv gibi yayın platformları da izleyiciler için kaçınılmaz bir etkileşim ağı haline geldi. Peki nedir bu herkesin bahsettiği “Bit Scam” olayı? Öncelikle bit nedir onu tanımlayalım. Bitler Twitch’te satın alınabilen ve yayıncıları destekleyebilmek adına yayın yapan kişiye izleyicilerin gönderdiği sanal ürünlerdir. Bit scam ise 2...
Read More
Çerez Politikası
Türkiye için yolculuk yeni başlıyor olsa da çerezler Avrupa’da son yıllarda oldukça popüler bir tartışma konusu haline gelmiştir. Çoğu kurum reklam ve pazarlama faaliyetlerini efektif bir şekilde kullanabilmek ve tekrar hedefleme, daha geniş kitleler kazanma ve tabii ki temelde gelirlerini arttırmak amacıyla çerezleri kullanmaktadırlar. Ancak bu kullanım yoğun bir şekilde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesini...
Read More
Dark Pattern
Dark Pattern uzun yıllardır hayatımızda olmakla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha karmaşık bir hal almıştır. Temelde bu paternler özellikle kullanıcıların dikkatlerini farklı yere yoğunlaştırmak veya onları caydırabilecek etkenlerden uzaklaştırmak ve kullanıcıları yönlendirerek kullanıcıları, sistemin çıkarları doğrusunda manipüle etmek amacıyla kullanılırlar. Tüketicilerin bu paternler yüzünden yanılgıya düşmeleri, karar verme mekanizmalarının etkilenmesi sonucunda aldıkları mal veya...
Read More
Dijital Bankacılık
Ekonomi Reformları Eylem Planı hakkında açıklanan 23.03.2021 tarihli takvimde Dijital Bankacılık lisanslamalarına imkân sağlanacağı açıklanmıştı. Bunu takiben 19.08.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), dijital bankacılığın 31.12.2021 tarihinde hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeyi Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak”) olarak tüm paydaşların bilgisine sundu. Taslağın tümüyle ilgili oldukça fazla kaynak...
Read More