Day

Kasım 10, 2021
Dijital Bankacılık
Ekonomi Reformları Eylem Planı hakkında açıklanan 23.03.2021 tarihli takvimde Dijital Bankacılık lisanslamalarına imkân sağlanacağı açıklanmıştı. Bunu takiben 19.08.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), dijital bankacılığın 31.12.2021 tarihinde hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeyi Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak”) olarak tüm paydaşların bilgisine sundu. Taslağın tümüyle ilgili oldukça fazla kaynak...
Read More