Day

Kasım 11, 2021
Dark Pattern
Dark Pattern uzun yıllardır hayatımızda olmakla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha karmaşık bir hal almıştır. Temelde bu paternler özellikle kullanıcıların dikkatlerini farklı yere yoğunlaştırmak veya onları caydırabilecek etkenlerden uzaklaştırmak ve kullanıcıları yönlendirerek kullanıcıları, sistemin çıkarları doğrusunda manipüle etmek amacıyla kullanılırlar. Tüketicilerin bu paternler yüzünden yanılgıya düşmeleri, karar verme mekanizmalarının etkilenmesi sonucunda aldıkları mal veya...
Read More